زلزله

زمین لرزه یا زلزله مجموعه ای از امواج ضربه ای است که از درون زمین عبور می کند. این امواج از شکسته شدن سنگ ها در اعماق پوسته زمین منشاء می گیرند، حرکات بعدی را به وجود می آورند. پوسته از تعدادی صفحه ساخته شده است که می توانند حرکت کنند. زمین لرزه بیشتر در لبه یا کناره این صفحات رخ می دهد و ممکن است با فعالیت آتشفشانی همراه باشد.

نقطه ای از سطح زمین که درست بالای منبع زلزله قرار گرفته است، مرکز زلزله نامیده می شود. کانون یا منبع زلزله می تواند در سنگ های واقع در زیر عمق 500 کیلومتری زمین قرار داشته باشد. زمین لرزه حاصل حرکت سنگ های تحت تنش و فشار است. ارتعاشات حاصل از زلزله، از کانون آن به سمت بیرون گسترش می یابند و در تمام جهات درون زمین حرکت می کنند.

زمین لرزه ها همواره رخ می دهند، اما فقط تعداد کمی از آنها ویرانی گسترده به بار می آورند. شدت زمین لرزه با مقیاسی به نام ریشتر اندازه گیری می شود. مقیاس 1.5 ریشتر، کوچکترین زلزله قابل حس است. زلزله ای با شدت 4.5 ریشتر، خرابی های محدودی به وجود می آورد. اما اگر شدت آن به 8.5 ریشتر یا بیشتر برسد، خانمان برانداز می شود.

دکمه بازگشت به بالا