جیوه

جیوه تنها عنصر فلزی است که در دمای اتاق (دمای معمولی) حالت مایع دارد. انسان از زمان باستان با جیوه آشنا بوده است و مردم باستان به دلیل دارا بودن رنگ نقره ای و خاصیت روان شدن جیوه، آن را نقره روان می نامیدند.

دکمه بازگشت به بالا