خانه / آرشیو برچسب: توت

آرشیو برچسب: توت

تعبیر مشاهده توت در خواب

تعبیر مشاهده توت در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب توت دیده است، می فرمایند: توت در خواب، روزی بُود و خوردن توت غم و اندوه است. توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل کند که به قدر آن روزی یابد. ...

بیشتر بخوانید »