بادام

بادام، دانه درخت زیبای بادام است. خاستگاه این دانه به جنوب غربی آسیا بر می گردد ولی در حال حاضر بطور گسترده ای در کشورهای هم مرز با دریای مدیترانه پرورش داده می شود. درخت بادام در کالیفرنیا هم رشد می کند.

مغز بادام در پوسته ای صاف و نازک که تا حدی شبیه به هسته هلو است رشد می کند و توسط پوسته سفت و چرم گونه ای محافظت می شود. شکاف پوسته زمانی باز می شود که میوه رسیده باشد.

درخت بادام از لحاظ شکل، ظاهری تنومند و متناسب دارد و حتی ممکن است تا 12 متر رشد کنند. این درخت دارای برگ های بلند و نوک تیز است که طول شکوفه های صورتی روشن و حلقه حلقه آن ممکن است به 3.8 سانتیمتر برسد. گل های درخت بادام در اوایل فصل بهار و مدت ها قبل از ظاهر شدن برگ ها باز می شوند. در نتیجه، بنا به دلیل اقتصادی و بهره برداری مناسب، فقط در مناطقی رشد و پرورش می یابد که سرمازدگی اوایل بهار را نداشته باشد. این درخت در مناطق دیگر به عنوان درخت تزئینی پرورش می یابد.

دکمه بازگشت به بالا