منظور از دید ده دهم چیست؟

تبلیغات
HiU Company

زمانی که برای ارزیابی سیستم بینایی خود به اپتومتریست مراجعه می کنید، اولین سوال که غالباً در این میان پرسیده می شود این است که دید من چند دهم است؟

اغلب انتظار دارند در تابلوهای سنجش بینایی ده خط از علائم مختلف وجود داشته باشد که به تدریج از بزرگترین حالت تا کوچک ترین اندازه طی ده خط تغییر کند. بطوریکه اگر شخص پنج خط از این ده خط را تشخیص داد بینایی وی پنج دهم (\frac{5}{10}) خواهد بود. بر اساس این فرض اگر فردی سه خط از ده خط را تشخیص داد بینایی وی سه دهم و اگر کل ده خط را تشخیص داد بینایی وی ده دهم خواهد بود. ولی آیا حقیقت این است؟

دست اندرکاران این علم و حرفه بیشتر از سیستم بیست بیست (\frac{20}{20}) برای ثبت علمی بینایی شما استفاده می کنند و در واقع یک کسر ریاضی است که دارای یک صورت و مخرج است و مفهوم خاص خود را دارد.

وقتی بینایی شخصی با یک تابلوی استاندارد و تخصصی ارزیابی می شود حروف مثلاً E در این تابلو بر اساس اندازه گیری های بسیار دقیق در نظر گرفته شده اند. همانطور که می دانید فاصله اندازه گیری بینایی بطور استاندارد شش متری در نظر گرفته می شود و این فاصله شش متری بر اساس واحد فوت که یک واحد اندازه گیری استاندارد برای طول است، معادل ۲۰ فوت می شود (هر چند تابلوهای سنجش بینایی جدید طوری ساخته شده اند که در فواصل مختلف قابل تنظیم هستند ولی نباید برای اندازه گیری دید دور فاصله سنجش از حداقل چهار متر کمتر در نظر گرفته شود و هرچه طول اتاق اجازه دهد و به فاصله شش متر نزدیک تر باشد، بهتر است). با توجه به توضیحات ارائه شده تا اینجا مشخص شد فاصله اندازه گیری بینایی شش متر یا ۲۰ فوت است، ولی این فاصله چه ارتباطی با اینکه وقتی می گوییم دید فردی بیست بیستم است، دارد؟

وقتی بینایی فردی بیست بیستم است یعنی می تواند علائم و اجسامی را که فرد با بینایی طبیعی در فاصله ۲۰ فوتی تشخیص دهد در فاصله ۲۰ فوتی ببیند و تشخیص دهد و به همین دلیل دیدش بیست بیستم قید می شود. با توجه به این توضیحات مشخص می شود، زمانی که بینایی فردی بیست هشتادم (\frac{20}{80}) است یعنی فقط قادر است از فاصله ۲۰ فوتی (شش متری) اجسامی را تشخیص دهد که افراد با بینایی طبیعی می توانند آن اجسام را در فاصله ۸۰ فوتی (۲۴ متری) تشخیص دهند. بنابراین بینایی وی از حد طبیعی به این مقدار ضعیف تر است.

سیستم ده دهی نیز برگرفته از همین سیستم بیست بیست برای سنجش بینایی است که با استفاده از سیستم ده دهی یا دسیمال کار را برای ارتباط با مردم در بیان میزان دید آسان کرده و درک آن مفهوم تر شده است. سیستم ده دهی نیز با مکانیسم و محاسبات شبیه سیستم بیست بیست در نظر گرفته شده است ولی در عمل با توجه به اینکه غالباً در تابلوهای سنجش بینایی ده خط وجود دارد این برداشت هم صحیح است که کسی که مثلاً شش دهم دید دارد این چنین فرض کنیم که می تواند تنها شش خط از ده خط موجود در تابلو را تشخیص دهد.

سیستم دیگری که برای اندازه گیری بینایی وجود دارد سیستم متریک است که واحدها بر اساس واحد متر بیان می شود و لذا چون در فاصله شش متری دید ارزیابی می گردد با کسری بینایی شما را نشان می دهند که همیشه صورت کسر شش است، بنابراین اگر در این سیستم بگویند بینایی شما شش هیجدهم (\frac{6}{18}) است، یعنی شما قادر هستید در تابلوی دید، حروفی را در فاصله شش متری تشخیص دهید که افراد با بینایی طبیعی می توانند آن حروف را در فاصله ۱۸ متری تشخیص دهند.

ثبت بینایی دقیق در پرونده بینایی سنجی شما بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا تغییرات حداکثر دیدی که شما دارید و می توانید تشخیص دهید اپتومتریست ها را در تشخیص دوره ای که برای شما انجام می دهند راهنمایی می کند و به موقع مشخص می شود دلیلی برای تغییر یا کاهش بینایی شما وجود دارد و باید علت آن را بررسی و ارزیابی شود.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله علمی و آموزشی «منظور از دید ده دهم چیست؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا مقاله دکتر علی میرزاجانی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی – در روزنامه جام جم، به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها
تبلیغات
HiU Company

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط