هنرهای رزمی

هنرهای رزمی طیف گسترده ای از ورزش ها را که در داخل دایره یا مربع (رینگ) انجام می شوند، شامل بوکس، کشتی و مبارزه نهایی را پوشش می دهد.

دکمه بازگشت به بالا