اصطلاحات نجوم

اصطلاحات نجوم برای توصیف پدیده های مختلف در فضا استفاده می شود. در این بخش می توانید یاد بگیرید که هر اصطلاح نجومی به چه معنا است و چگونه به ما کمک می کند تا کیهان را بهتر درک کنیم.

دکمه بازگشت به بالا