علم ژنتیک

ژنتیک مطالعه علم سلولی است. این درک ما را از چگونگی DNA و ترکیب ژنتیکی گونه ها بیشتر می کند و می تواند به درمان بیماری ها و شکل دادن به آینده ما منجر شود.

دکمه بازگشت به بالا