سیر تکامل

این مقالات به بررسی تکامل می پردازند. تغییراتی که در صفات ارثی یک جمعیت از نسلی به نسل دیگر دیده می شود. تکامل یکی از اسرار بزرگ زیست شناسی است، زیرا فرآیندی کند است و مطالعه آن دشوار است.

دکمه بازگشت به بالا