حیوانات منقرض شده

حیوانات منقرض شده آن دسته از گونه هایی هستند که دیگر زندگی نمی کنند. این گروه شامل حیوانات ماقبل تاریخ مانند دایناسورها و پستانداران عصر یخبندان و همچنین گونه های امروزی مانند دودو می شود.

دکمه بازگشت به بالا