گرگ

گرگ ها بزرگترین اعضای خانواده سگ سانان به شمار می روند. آنها عموماً حیوانات بزرگی نظیر گوزن کانادایی، آهوی کوهی و گوزن شمالی را شکار می کنند. اگرچه گرگ ها می توانند تقریباً در هر نوع آب و هوایی زندگی کنند، ولی بندرت می توان آنها را در صحراها یا جنگل های مناطق استوایی مشاهده کرد.

گرگ حس بینایی، بویایی و شنوایی بسیار قوی دارد. این حواس به او کمک می کند تا شکارش را به راحتی ردیابی کند. گرگ می تواند وجود یک گوزن را از فاصله بیش از 1.6 کیلومتری تشخیص دهد.

گرگ ها در گروه های دست جمعی و خانوادگی به نام گله زندگی می کنند. یک گله از گرگ ها در منطقه خاصی که قلمرو نامیده می شود به سر می برد. گرگ ها قلمرو خود را با علامت گذاری بوسیله بویشان مشخص می کنند. رهبر یا رئیس گله با ادرار روی صخره ها، درختان و اشیاء دیگر در اطراف قلمروش، محدوده قلمرو خود را مشخص می کند تا سایر گرگ ها این مرز و محدوده را تشخیص دهند. در نتیجه گله دیگر از گرگ ها حق شکار در این منطقه را ندارند. اگر گرگ هایی از سایر گله ها به این محدود تجاوز کنند مورد حمله قرار می گیرند و حتی ممکن است کشته شوند. مطالعات نشان می دهد که اندازه و مساحت قلمرو صرفاً بستگی به میزان دسترسی به شکار دارد.

دکمه بازگشت به بالا