پیچبلند

پیچبلند نامی است که معمولاً به نوعی کانی اورانیتیت (اکسید اورانیوم) داده می شود که از کانه های اصلی اورانیوم بشمار می آید. اورانیتیت را به این دلیل پیچبلند می نامند که بندرت در شکل بلوری پیدا می شود و معمولاً آن را به شکل توده های سیاه و رادیواکتیو قیر مانند (Pitch) می یابند. پیچبلند همچنین حاوی یک عنصر بسیار رادیواکتیو به نام رادیم است که اولین بار در قرن نوزدهم بدست کوری ها کشف شد.

دکمه بازگشت به بالا