پر

پر یک پوشش سبک، نازک و لطیف است که بدن پرندگان را می پوشاند. بدن پرندگان از دو نوع پر اصلی تشکیل شده است: پوش پر و پرهای زیرین.

محل رویش پرها با توجه به نوع شان متفاوت است. پوش پر یا پرهای بیرونی تنها در بخشی از بدن می روید که پتریلا نام دارد. در این قسمت پوش نسبتاً بزرگی رشد کرده و تقریباً تمام بدن پرنده را می پوشاند، ولی پرهای زیرین در تمامی قسمت های بدن مشاهده می شود.

جنس پرها غالباً از ماده ای به نام کراتین است که در موی پستانداران، پولک ماهی ها و پوست خزندگان به چشم می خورد. برخلاف مو و پولک ها، پرها شکل شاخه شاخه و پیچیده ای دارند. پر پرندگان به آنها کمک می کند تا پرواز کنند و همچنین دمای بدن شان را ثابت نگه دارند. اگرچه پرها تا حد زیادی محکم و بادوام هستند ولی بتدریج ضعیف می شوند و می ریزند. پرهای پرندگان حداقل سالی یکبار می ریزند و دوباره پرهای جدیدی جایگزین آنها می شوند. به این روند، فرآیند پَرریزی گفته می شود.

دکمه بازگشت به بالا