مغز

مغز در جمجمه قرار دارد و حدود 85 درصد از وزن آن را تشکیل می دهد. یک شیار بزرگ به نام شیار طولی مخ را به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می کند. این نیمکره های مغزی بوسیله رشته های عصبی به یکدیگر متصل شده اند، بزرگترین رابط میان مغزی جسم پینه ای نام دارد.

هر نیمکره مغز نیز خود به چهار لوب یا بخش تقسیم می شود. هر لوب همنام با استخوان جمجمه ای است که روی آن قرار دارد. این بخش ها عبارتند از لوب پیشانی در قسمت جلو، لوب گیجگاهی در پهلوی سر، لوب آهیانه ای در وسط و لوب پس سری که پشت سر قرار دارد.

ساقه مغز، حیاتی ترین ناحیه کنترل کننده مغز است که به نگهداری و حفظ تمام مکانیزم های تنظیم کننده بدن از قبیل تنفس، فشار خون، ضربان قلب، هوشیاری و خواب می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا