مثلث برمودا

مثلث برمودا یک خط فرضی است که اغلب مثلث شیطانی هم نامیده می شود، منطقه ای است در اقیانوس و دور از ساحل جنوب شرقی فلوریدا، جایی که تعداد زیادی از کشتی ها و هواپیماها ناپدید شده اند. با این همه، هر روزه کشتی های تجاری و نظامی به سلامت از این منطقه گذر می کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این ناپدید شدن ها با شرایط مرموزی همراه بوده است. به عنوان نمونه، فقط تعداد کمی از کاپیتان ها یا خلبان ها در هنگام خطر پیام رادیویی فرستاده اند. جستجوگران بندرت توانسته اند اجساد یا بازماندگان این سوانح را بیابند.

بعضی از دانشمندان معتقدند که طوفان های شَدید و غیر قابل انتظار یا جریان های هوای رو به پایین، باعث در هم شکستن کشتی ها و سقوط هواپیماها شده است. جریان های تند اقیانوس باعث شده که کشتی از مسیرش منحرف و در نهایت ناپدید شود.

دکمه بازگشت به بالا