سیاره مشتری

مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است که از یک توده یا گوی عظیم گاز و مایع و شاید هم میزان کمی جامد تشکیل شده است. قطر آن 142,984 کیلومتر است که این میزان 11 بار بزرگتر از قطر کره زمین و حدود یک دهم قطر خورشید است.

سطح این سیاره ترکیبی از ابرهای غلیظ قرمز، قهوه ای، زرد و سفید رنگ است. در سال 1995، فضاپیمای گالیله یک فضاپیمای اکتشافی کوچکتری را به درون جو متلاطم این توده گاز غول آسا پرتاب کرد. این فضاپیما توانست به مدت 57 دقیقه به بررسی و ثبت شرایط آنجا بپردازد ولی بواسطه فشار جوی مشتری متلاشی شد.

نیروی گرانش سطح مشتری بیش از 2.4 بار قوی تر از نیروی گرانشی زمین است. بنابراین یک جسم 100 پوندی، در مشتری 240 پوند وزن خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا