خانه / آرشیو برچسب: سختی و گرفتاری

آرشیو برچسب: سختی و گرفتاری

قدرت باور داشتن به اینکه شما می توانید پیشرفت کنید

قدرت باور داشتن به اینکه شما می توانید پیشرفت کنید

کارول دِوِک (Carol Dweck) استاد دانشگاه استنفورد، یک محقق و پژوهشگر در زمینه انگیزه است؛ اینکه چرا مردم موفق می شوند یا نمی شوند و چگونه برای موفقیت رشد کنند؟ خانم کارول دِوِک در مورد «رشد ذهنی» تحقیق می کند. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سنگ در خواب

تعبیر مشاهده سنگ در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سنگ دیده است، می فرمایند: سنگ در خواب سختی در کارها بُود و اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود و سنگ جمع می کرد، دلیل کند که از ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده آب بینی در خواب

تعبیر مشاهده آب بینی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آب بینی دیده است، می فرمایند: مشاهده آب بینی دلیل بر فرزند دارد. اگر دیده شود که از بینی فرد، آب یا خلط بیرون می آید، برایش فرزندی به ...

بیشتر بخوانید »