جیرجیرک

جیرجیرک نوعی حشره پرنده از خانواده ملخ ها است. ولی از چندین جهت با ملخ ها متفاوت و متمایز هستند.

بال های بیشتر جیرجیرک ها در پشت بدن شان به صورت صاف روی یکدیگر خوابیده است. بعضی جیرجیرک های دیگر تنها دارای بال های کوچک هستند یا اصلاً بالی ندارند. در اکثر جیرجیرک ها آنتن یا شاخ های باریک آنها بسیار بلندتر از طول بدن شان است.

جیرجیرک ها معمولاً در مراتع، علفزارها و امتداد جاده ها یافت می شوند. حتی گاهی اوقات آنها وارد خانه هم می شوند. این حشرات از گیاهان و بقایای سایر حشرات تغذیه می کنند.

دکمه بازگشت به بالا