الیاف کربن

الیاف کربن (Carbon fibers) سبک و بسیار محکم هستند. این الیاف را که به ابریشم شباهت دارند، از طریق گرم کردن و کشیدن کربن خالص می سازند. الیاف کربن می توانند در برابر تنش های خیلی بزرگ، حتی در دماهای بسیار بالا، ایستادگی کنند.

در مقایسه با فولادی که در ساخت هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد، وزن الیاف کربن حدود یک چهارم و مقاومت آنها دو برابر است. از این الیاف برای تقویت پلاستیک ها، سرامیک ها و فلزات (بویژه در تیغه های توربین) استفاده می شود.

دکمه بازگشت به بالا