استالاگمیت

استالاگمیت یک شکل مخروطی است که از ته نشین شدن آب های معدنی از کف غار بالا می آید. نکته مهم در به خاطر سپردن تفاوت بین استالاکتیت ها و استالاگمیت ها این است که استالاکتیت ها به صورت طاقدیس از سقف آویزان هستند و در حالی که استالاگمیت ها به صورت ناودیس در کف غار ظاهر می شوند!

دکمه بازگشت به بالا