استالاکتیت

استالاکتیت ها در سنگ آهک غارها دیده می شوند. آنها به شکل قطعه یخی از توده های آهکی به سقف غار چسبیده اند و از ته نشین شدن آب های معدنی که در غارها هستند و در مجموع آبریز نامیده می شوند به وجود می آیند.

آب زمینی از طریق شکاف های سقف به داخل چنین غارهایی که دارای بی کربنات کلسیم است نفوذ می کند و قطره قطره می چکد. زمانی که قطره آب با هوای غار تماس می یابد، مقداری از بی کربنات کلسیم ها را به کربنات کلسیم تبدیل می کند که توده ای از کربنات آهک را روی سقف غار تشکیل می دهد. با گذشت زمان که این فرآیند بارها و بارها تکرار می شود، طول و ضخامت استالاکتیت نیز افزایش می یابد.

دکمه بازگشت به بالا