اثر مگنوس

وقتی یک فوتبالیست در مقابل دیواره دفاعی حریف توپ را از بالای سر مدافعان به دروازه می‌فرستند، توپ با اثر مگنوس چرخش می‌کند اما اثر مگنوس چیست؟

برای استفاده از اثر مگنوس، باید کاری کنیم تا توپ به دور محور خودش به دوران دربیاید. این کار با ضربه زدن به بغل توپ ممکن می‌شود. همچنان که توپ به جلو حرکت می‌کند، خود را در برابر نیروی هوا به جلو هل می‌دهد. جریان هوا به صورت نامتقارن از اطراف سطح توپ عبور می‌کند. زیرا چرخش یک سمت توپ برخلاف جریان هوا است و عبور هوا را کند می‌کند. در حالی که چرخش سمت دیگر توپ در جهت جریان هوا است. در سمتی از توپ که برخلاف جریان هوا در حال چرخش است، در مسیر جریان هوا اندکی خمیدگی پیدا می‌شود و این پدیده موجب فشار پایین در یک سمت توپ و فشار بالا در سمت مقابل آن می‌شود. توپ برای مساوی کردن این فشارها جهتش را تغییر می‌دهد.

اثر مگنوس همچنین عامل تغییر مسیر توپ در بعضی ورزش‌های دیگر مثلاً گلف و تنیس روی میز هم هست. همچنین اثر مگنوس نقشی حیاتی در نشانه‌گیری موشکی و تسلیحات گرم دارد. گلوله‌ای که با چرخش دست به سمت راست از لوله تفنگ شلیک شود، اندکی به چپ منحرف خواهد شد. همچنان که گلوله در حال چرخش است و ناگزیر به طرف پایین سقوط خواهد کرد، هوا را به طرف پایین هل می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا