آزمون سنجش تحمل ناکامی

در فرهنگ وبستر، ناکامی را حالت یا حس مزمن و عمیق ناامنی و نارضایتی ناشی از مشکلات حل نشده تعریف شده است. ناکامی به عنوان یک حالت عاطفی پیچیده، زمانی که ما در زندگی به مانعی برخورد می کنیم به وجود می آید.

هدف این آزمون، سنجش میزان تحمل ناکامی افراد در رسیدن به اهداف می باشد. وقتی مردم به اضطراب، پریشانی یا ناکامی دچار می شوند، برخی از رفتارهای اشاره شده در آزمون را نشان می دهند. هر یک از جمله های زیر را به دقت بخوانید و گزینه ای که به نظرتان میزان شدت عقیده شما را نشان می دهد را یادداشت کنید.

1همیشه به دنبال آسان ترین راه برای حل مسائل هستم، تحمل شرایط دشوار را ندارم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
2برای چیزهایی که در حال حاضر خواهان آن هستم، نمی توانم صبر کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
3باید هرچه سریع تر از شرّ احساسات ناراحت کننده خلاص شوم وگرنه نمی توانم آن را تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
4موانعی را که در تحقق استعدادهایم وجود دارند، نمی توانم تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
5انجام دادن کارهایی که بیش از حد سخت به نظر می رسند را نمی توانم تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
6برای من قابل تحمل نیست که دیگران بر خلاف خواسته هایم عمل کنند.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
7نمی توانم این احساس که دارم دیوانه می شوم را تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
8در رسیدن به هدف هایم، ناکامی را تحمل نمی کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
9زمانی که سر حال نیستم، انجام دادن کارها برایم سخت است.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
10برایم قابل تحمل نیست که دیگران در برابر راهی که برگزیده ام سدی ایجاد کنند.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
11برخی افکار را تحمل نمی کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
12حتی اگر بدانم پایین آوردن سطح معیارهایم، برایم سودمند است، تحمل کاستن از آن را ندارم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
13نمی توانم به زور خودم را برای انجام دادن کاری مجبور کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
14قطعی و مسلم بودن را نمی توانم تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
15تحمل شرایطی که در آن احساس ناراحتی می کنم را ندارم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
16اجبار برای انجام دادن شغلی که از آن رضایت ندارم، برایم قابل تحمل نیست.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
17دردسر اینکه کاری را باید همین الان انجام دهم برایم قابل تحمل نیست.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
18نمی توانم تسلیم خواسته های دیگران شوم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
19تحمل احساسات آشفته را ندارم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
20ناکامی در انجام دادن کار مورد علاقه ام را نمی توانم تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
21نمی توانم کارهایی که خیلی دردسر دارد را تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
22با وجود سرزنش دیگران نمی توانم رفتارم را تغییر دهم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
23وقتی خواهان تغییر چیزهایی هستم که امکان آن وجود ندارد، نمی توانم خوشحال باشم یا به زندگی ام برسم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
24نمی توانم تحمل کنم که در کارها نفر اول نباشم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
25اصرار برای انجام تکالیف ناخوشایند برایم قابل تحمل نیست.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
26نمی توانم انتقاد را بپذیرم، مخصوصاً اگر بدانم که حق با من است.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
27از دست دادن کنترل احساساتم برایم قابل تحمل نیست.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
28هیچ لغزشی در انضباط شخصی را نمی توانم تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
29اینکه نادیده گرفتم شوم برایم قابل تحمل نیست.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
30تحمل اینکه بطور غیر منصفانه با من رفتار شود را ندارم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
31برایم سخت دشوار است که کسی مرا بدون هیچ گونه توضیحی ترک کند.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
32به خاطر هدف های دور دست نمی توانم لذت های فوری را از دست بدهم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
33نمی توانم تحمل کنم که به من بی احترامی کنند.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
34نمی توانم اکنون از چیزهایی که در گذشته نداشته ام محروم شوم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم
35نمی توانم رفتار بد یا احمقانه دیگران را تحمل کنم.کاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخالفم

نتیجه گیری

حالا پاسخ خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید:

با توجه به جواب هایی که یادداشت کرده اید، ابتدا از لیست زیر نمره هر سوال خود را یادداشت کرده و در نهایت جمع نمره ها را محاسبه کنید:

کاملاً موافقم: 5 نمره
موافقم: 4 نمره
نظری ندارم: 3 نمره
مخالفم: 2 نمره
کاملاً مخالفم: 1 نمره

جمع نمره های شما باید بین 35 تا 175 باشد. هرچه مجموع نمره های شما به 35 نزدیک تر باشد تحمل ناکامی شما بیشتر است و اگر به 175 نزدیک باشد شما تحمل ناکامی کمی دارد.

منابع

آزمون روانشناسی «سنجش تحمل ناکامی»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا تست روانشناسی ترجمه شده توسط آقایان محمد بابارئیسی و منصور علی مهدی در موسسه آزمون یار پویا، به عنوان منبع اصلی مورد استفاده گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا