سوالات رایج قانون اساسی در گزینش و مصاحبه استخدامی

برای آمادگی در مصاحبه، آزمون های استخدامی و گزینش، لازم است در کنار تخصص های لازم و فنی رشته ی خود به موضوعات دینی، تاریخی و… نیز احاطه داشته باشید.

در ادامه شما می توانید سوالات رایج قانون اساسی که در آزمون های قبلیِ ادارات، بانک ها، نهادها، سازمان ها، شرکت ها، آموزش و پرورش و تمامیِ موسسات دولتی و خصوصی معتبر آمده است را به همراه پاسخ تشریحی مطالعه کنید. تا این سوالات را نخوانده اید، در هیچ آزمون و مصاحبه ی استخدامی شرکت نکنید!

1. دین رسمی ایران چیست؟
اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری.

2. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را نام ببرید؟
قوه مقننه، مجریه و قضاییه.

3. قانون اساسی چیست؟
به مجموعه قواعد و مقررات کلی که ساختار حکومت و سازمان قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین حقوق و آزادی های افراد در برابر دولت را مشخص می سازد، «قانون اساسی» می گویند.

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چند فصل و چند اصل تشکیل گردیده است؟
از 14 فصل و 177 اصل.

5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟
در همه پرسی (انتخابات) دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی با اکثریت 98.2 درصد کلیه افرادی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت دادند.

6. در چه سالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شده است؟
1368 هجری شمسی

7. در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ولایت امر و امامت بر عهده چه کسی است؟
مقام رهبری

8. ارکان تصمیم گیری در اداره امور کشور را نام ببرید؟
شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستاها و نظایر این موارد.

9. واحد بنیادین جامعه اسلامی چه نام دارد؟
خانواده

10. مذاهب دیگر اسلامی که در قانون اساسی غیر از مذهب جعفری اثنی عشری هستند، نام ببرید.
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی.

11. اقلیت های مذهبی که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند، کدام اند؟
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی.

12. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران چیست؟
فارسی

13. مبداء تاریخ رسمی کشور چیست؟
هجرت پیامبر اسلام

14. چه تاریخی در کشور معتبر است؟
تاریخ هجری شمسی و هجری قمری، هر 2 معتبر است.

15. تعطیل رسمی هفتگی چه روزی است؟
روز جمعه

16. مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر

17. قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق مردم ایران چه می گوید؟
مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این موارد سبب امتیاز نخواهند بود.

18. ملت ایران در حمایت چه مرجعی قرار دارند؟
همه افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

19. حق مسلم هر فرد چیست؟
دادخواهی

20. بودجه سالانه کشور چگونه تهیه و تصویب می شود؟
به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

21. دریافت ها و پرداخت های دولت به چه صورت انجام می گیرد؟
کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

22. دیوان محاسبات کشور زیر نظر چه مرجعی فعالیت می کند؟
مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی

23. گزارش تغریق بودجه هر سال را چه مرجعی تنظیم می کند؟
دیوان محاسبات کشور.

24. حکومت مطلق بر جهان و انسان از آن چه کسی است؟
از آن خدا است.

25. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر چه مرجعی فعالیت می کنند؟
زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت.

26. اعمال قوه مقننه و مصوبات آن از چه طریقی به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد؟
از طریق مجلس شورای اسلامی

27. وظیفه قانونگذاری در کشور با چه مرجعی است؟
مجلس شورای اسلامی

28. مدت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی چند سال است؟
4 سال

29. مجلس شورای اسلامی درباره چگونه مسائلی قانون وضع می کند؟
در عموم 9 مسئله، در حدود مقرر در قانون اساسی.

30. درخواست مراجعه به آراء عمومی در مورد اعمال قوه مقننه باید به تصویب چه تعداد از نمایندگان مجلس برسد؟
مجموع نمایندگان مجلس

31. اعمال قوه مجریه از چه طریقی است؟
جزء در اموری که در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

32. اعمال قوه قضاییه از چه طریقی است؟
دادگاه های دادگستری

33. مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است؟
از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند.

34. تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است؟
290 نفر.

35. تعداد نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی چند نفر است؟
5 نفر:

 • زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده (2 نفر)
 • مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده (1 نفر)
 • مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده (2 نفر)

36. جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت می یابد؟
حضور دو سوم مجموع نمایندگان

37. برای تصویب آئین نامه داخلی شورای اسلامی موافقت چه تعداد از نمایندگان لازم است؟
موافقت دو سوم حاضران لازم است.

38. مصوبات جلسه غیر علنی مجلس در چه صورتی معتبر است؟
با حضور شورای نگهبان، به تصویب مجموع نمایندگان برسد.

39. در چه صورتی و تشخیص چه مرجعی مجلس شورای اسلامی نمی تواند قانون وضع کند؟
قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.

40. شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت چه مرجعی است؟
مجلس شورای اسلامی

41. لوایح قانونی، پس از تصویب هیئت وزیران به چه مرجعی تقدیم می شود؟
مجلس شورای اسلامی

42. در چه صورتی طرح های قانون در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است؟
به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان

43. چه مرجعی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟
مجلس شورای اسلامی

44. نمایندگان در برابر چه افرادی مسئول هستند؟
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است.

45. نمایندگان چه حقی دارند؟
هر نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

46. تشخیص این امر که مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد با چه مرجعی است؟
شورای نگهبان

47. استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزیران چه زمانی قابل طرح در مجلس است؟
وقتی که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان، به مجلس تقدیم شود.

48. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف چه مدتی پس از طرح آن در مجلس حاضر و به آن پاسخ گوید؟
ظرف مدت 10 روز

49. چه تعداد نمایندگان می توانند خواستار استیضاح رئیس جمهور شوند؟
حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس.

50. در چه صورتی مراتب استیضاح رئیس جمهور جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد؟
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دهند.

51. طریقه شکایت از طرز کار قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.

52. شورای نگهبان به چه منظور تشکیل می شود؟
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.

53. اعضای شورای نگهبان چند نفر هستند؟
12 نفر: 6 نفر فقیه به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان مسلمان بوسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند.

54. اعضای شورای نگهبان برای مدت چند سال انتخاب می شوند؟
6 سال

55. آیا مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار دارد؟
اعتبار قانونی ندارد. مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان از اعضای شورای نگهبان.

56. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام با چه مرجعی است؟
با اکثریت فقهای شورای نگهبان

57. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی بر عهده چه مرجعی است؟
بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان

58. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده چه مرجعی است؟
شورای نگهبان

59. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده چه مرجعی است؟
شورای نگهبان

60. نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده چه مرجعی است؟
شورای نگهبان

61. اداره امور هر ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت چه مرجعی صورت می گیرد؟
با نظارت شورایی به نام شورای ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد.

62. اعضای شوراهای ده، بخش، شهرستان یا استان را چه کسانی انتخاب می کنند؟
مردم همان محل انتخاب می کنند.

63. استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف چه مرجعی تعیین می شوند؟
از طرف دولت

64. تعیین رهبری به عهده چه مرجعی است؟
به عهده خبرگان منتخب مردم

65. خبرگان رهبری، چگونه رهبر را انتخاب می کنند؟
درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم (قانون اساسی) بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم (قانون اساسی) تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.

66. رهبر منتخب خبرگان عهده دار چه چیزی است؟
ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

67. آیا رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور فرقی دارد؟
خیر، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

68. هر گونه تغییر، تجدیدنظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت چه مرجعی است؟
در صلاحیت خود آنان

69. شرایط و صفات «رهبری» از منظر قانون اساسی چیست؟

 1. صلاحیت علمی لازم برای رهبری امت اسلام
 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

70. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، چه شخصی مقدم است؟
شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

71. فرمان همه پرسی وظیفه چه مرجعی است؟
مقام رهبری

72. فرماندهی کل نیروهای مسلح با چه مرجعی است؟
مقام رهبری

73. عالی ترین مقام قوه قضاییه را چه مرجعی می تواند نصب و عزل و قبول استعفاء کند؟
مقام رهبری

74. حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه در حدود اختیارات و وظایف چه مرجعی است؟
مقام رهبری

75. هرگاه معضلات نظام از راه های عادی قابل حل نباشد چگونه حل می شود؟
بوسیله مقام رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

76. رئیس قوه قضاییه را چه مرجعی انتخاب می کند؟
مقام رهبری

77. چه مرجعی اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی را دارد؟
مقام رهبری پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

78. فقهای شورای نگهبان را چه مرجعی نصب و عزل و قبول استعفاء می کند؟
مقام رهبری

79. رئیس سازمان صدا و سیما را چه مرجعی نصب و عزل و قبول استعفاء می کند؟
مقام رهبری

80. فرمانده های عالی نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلام ایران توسط چه مرجعی انتخاب می شوند؟
مقام رهبری

81. فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مشترک را چه مرجعی نصب و عزل می کند؟
مقام رهبری

82. در جمهوری اسلامی ایران، جنگ و صلح و بسیج نیروها در حدود وظایف چه مرجعی است؟
مقام رهبری

83. «رهبر» چه زمانی از مقام خود برکنار خواهد شد؟
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم (قانون اساسی) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است.

84. تشخیص برکناری رهبر، بر عهده چه مرجعی است؟
به عهده خبرگان است.

85. عالی ترین مقام رسمی کشور چه کسی است؟
مقام رهبری

86. پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور چه کسی است؟
رئیس جمهور

87. مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه منظور و به دستور چه مرجعی تشکیل می شود؟
برای تشخیص مصلحت، در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.

88. مسئولیت اجرای قانون اساسی با چه مرجعی است؟
رئیس جمهور

89. ریاست قوه مجریه کشور بر عهده چه کسی است؟
رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در امور که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

90. دوره ریاست جمهوری در ایران چند سال است؟
4 سال

91. رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟
با رای مستقیم مردم

92. آیا انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی در ایران امکان پذیر است؟
تنها یک دوره بلامانع است.

93. نامزدهای ریاست جمهوری باید چه زمانی آمادگی خود را رسماً اعلام کنند؟
قبل از شروع انتخابات.

94. انتخاب رئیس جمهور جدید باید چه زمانی انجام شده باشد؟
حداقل 1 ماه پیش از پایان ریاست جمهوری قبلی.

95. اگر در فاصله 10 روز پیش از رای گیری، یکی از نامزدهای واجد شرایط فوت کند چه اتفاقی می افتد؟
انتخابات به مدت 2 هفته به تاخیر می افتد.

96. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رای گیری، یکی از 2 نفر دارای اکثریت آرای دور نخست فوت کند، آیا باز هم انتخابات به تاخیر می افتد؟
بله، برای 2 هفته تمدید می شود.

97. رئیس جمهور برای چه کسانی مسئول است؟
در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی.

98. مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی را چه کسی ابلاغ و امضاء می کند؟
رئیس جمهور

99. اداره هیئت وزیران و هماهنگی سایر معاونت ها به عهده چه شخصی است؟
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی.

100. امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها بر عهده چه شخصی است؟
رئیس جمهور

101. امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده چه مرجعی است؟
بر عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی او

102. مسئولیت امور برنامه و بودجه بر عهده چه شخصی است؟
مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است که می تواند به عهده دیگری بگذارد.

103. مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور بر عهده چه شخصی است؟
مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است که می تواند به عهده دیگری بگذارد.

104. سفیران جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین می شوند؟
به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور.

105. استوارنامه سفیران را چه مقامی امضاء می کند؟
رئیس جمهور

106. چه کسی باید استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را بپذیرد؟
رئیس جمهور.

107. رئیس جمهور در صورت استعفاء، استعفانامه خود را به چه کسی تقدیم می کند؟
مقام رهبری

108. در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا امور دیگری از این قبیل، چه کسی اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد؟
معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری

109. وزرا توسط چه کسی تعیین می گردند؟
رئیس جمهور

110. آیا وزرا بعد از انتخابات رئیس جمهور می توانند مشغول به کار گردند؟
خیر. ابتدا باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

111. اگر زمانی مجلس تغییر کند، آیا گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا الزامی است؟
خیر.

112. ریاست هیئت وزیران بر عهده چه شخصی است؟
رئیس جمهور

113. برنامه و خط مشی دولت را چه کسی تعیین و قوانین را اجرا می کند؟
رئیس جمهور با همکاری وزیران

114. چه کسی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است؟
رئیس جمهور

115. در مواردی که اختلاف نظر در وظایف قانونی دستگاه های دولتی وجود دارد، تصمیم چه مقامی لازم الاجرا است؟
تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود.

116. چه کسی می تواند وزرا را عزل کند؟
رئیس جمهور

117. رئیس جمهور برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای چه مدت می تواند سرپرست تعیین کند؟
3 ماه

118. در چه صورتی رئیس جمهور باید مجدداً از مجلس برای هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد؟
هرگاه نیمی از هیئت وزیران تغییر یابد.

119. وزرا در برابر رئیس جمهور و مجلس، مسئول چه چیزی هستند؟
مسئول وظایف خویش

120. در چه اموری وزرا مسئول اعمال یکدیگر هستند؟
در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

121. رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادل چگونه انجام می شود؟
با اطلاع مجلس در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

122. آیا رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت می توانند بیش از یک شغل داشته باشند؟
خیر. مگر ایشان سمتی آموزشی در دانشگاه ها و یا موسسات تحقیقاتی داشته باشند.

123. آیا می توان دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنان را تحت بررسی قرار داد؟
بله

124. به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنان چه زمانی و توسط چه مرجعی رسیدگی می شود؟
قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه

125. پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده چه مرجعی است؟
ارتش جمهوری اسلامی ایران

126. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارتش اسلامی چگونه ارتشی است؟
ارتشی مکتبی و مردمی است.

127. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه زمانی تشکیل شد؟
در نخستین روزهای پیروزی انقلاب

128. جمهوری اسلامی ایران چه چیزی را آرمان خود می داند؟
سعادت انسان در کل جامعه بشری

129. جمهوری اسلامی ایران چه چیزی را حق همه مردم جهان می شناسد؟
استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل

130. قوه قضاییه چگونه قوه ای است؟
قوه ای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت.

131. قوه قضاییه عهده دار چه وظایفی است؟

 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایت، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
 2. احیای حقوق عامه گسترش عدل و آزادی های مشروع.
 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

132. عالی ترین مقام قوه قضاییه چه کسی است؟
رئیس قوه قضاییه

133. رئیس قوه قضاییه توسط چه کسی و به مدت چند سال انتخاب می گردد؟
توسط مقام رهبری به مدت 5 سال.

134. چه مرجعی به تظلمات و شکایات رسیدگی می کند؟
دادگستری

135. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه بر عهده چه کسی است؟
وزیر دادگستری

136. دیوان عالی کشور به چه منظور تشکیل می گردد؟
به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود.

137. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید چه شرایطی را دارا باشند؟
باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

138. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، توسط چه مرجعی و به مدت چند سال به این سمت منصوب می شوند؟
رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می کند.

139. دادستانی و دادگاه های نظامی جزء کدام یک از قوای سه گانه می باشند؟
بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

140. به چه منظور «دیوان عدالت اداری» تاسیس می گردد؟
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، به نام «عدالت اداری» تاسیس می گردد.

141. دیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی تاسیس می گردد؟
رئیس قوه قضاییه

142. به چه منظور «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل می گردد؟
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و جریان صحیح قوانین در دستگاه اداری.

143. «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر چه مرجعی تشکیل می گردد؟
رییس قوه قضاییه

144. نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر عهده چه مرجعی است؟
شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی.

145. به چه منظور «شورای عالی امنیت ملی» تشکیل می گردد؟
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی.

146. رئیس «شورای عالی امنیت ملی» چه کسی است؟
رئیس جمهور

147. شوراهای فرعی «شورای عالی امنیت ملی» چه نام دارد؟
شورای دفاع و شورای امنیت کشور

148. ریاست شورای دفاع و شورای امنیت کشور بر عهده چه کسی است؟
بر عهده رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.

149. مصوبات «شورای عالی امنیت ملی» چه زمانی قابل اجرا است؟
پس از تایید مقام رهبری

در کنار تجربه و اطلاعات علمی و عمومی، لازم است که شما در مصاحبه های حضوری، از انجام برخی کارها خودداری نمایید. اگر به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید، شما می توانید مطلب اختصاصی «مصاحبه شغلی موفق» را مطالعه کنید.

منابع

مقاله آموزشی «سوالات رایج قانون اساسی در گزینش و مصاحبه استخدامی»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

‫6 دیدگاه

 1. من در در یکی از شهرستان های استان اذربایجان غربی به دنیا امده ام و در حال حاضر در یکی از شهرستان های استان اذربایجان غربی زندگی میکنم برای استخدامی آیا من بومی شهرستان محل تولدم محسوب می شوم یا خیر؟

  1. بله هستید داخل شناسنامه اگه زده فلان شهرستان بومی آنجا محسوب میشوید و اگه چند سال در یک جایی زندگی کردید بومی انجا هم هستید

 2. با سلام و قدردانی بی نهایت از شما
  واقعا ممنونم بابت مطالبتون. عالی بود. خدا خیرتون بده.

 3. من بازنشسته ارتش می باشم و بعد از بازنشستگی به منظور کمک کمک کمک خرجی در مجتمعی بعنوان مدیر استخدام شدم. تا اینکه پارسال هیئت مدیره اعلام نمود تصمیم دارد مدیر جوان استخدام نمایند ولی موقع تسویه حساب از پرداخت ۸ ماه عیدی و ۲۲ روز مرخصی و سنوات اینجاب بدلیل اینکه بازنشسته بوده ام خودداری می نمایند می خواستم ببینم حرف آنها صحیح می باشد یا خیر و من می توانم از طریق وزارت کار شکایت نمایم. با تشکر

 4. عاشقتونم
  عاااااالی بود همه جزوات و بخصوص احکام
  خدا خیرتون بده
  لطفا اگه در خصوص سوالات روانشناسی مصاحبه جزوه ای دارید به ایمیل بنده ارسال کنید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا