سه شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آموزش زبان

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do – قسمت پنجم

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do - قسمت پنجم

فیلم خودآموز How do you do محصول سازمان ارتباطات آموزشی انتاریو کانادا (TVOntario) می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران (افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند) در سال ۱۹۸۹ میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید »

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do – قسمت چهارم

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do - قسمت چهارم

فیلم خودآموز How do you do محصول سازمان ارتباطات آموزشی انتاریو کانادا (TVOntario) می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران (افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند) در سال ۱۹۸۹ میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید »

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do – قسمت سوم

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do - قسمت سوم

فیلم خودآموز How do you do محصول سازمان ارتباطات آموزشی انتاریو کانادا (TVOntario) می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران (افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند) در سال ۱۹۸۹ میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید »

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do – قسمت دوم

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do - قسمت دوم

فیلم خودآموز How do you do محصول سازمان ارتباطات آموزشی انتاریو کانادا (TVOntario) می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران (افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند) در سال ۱۹۸۹ میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Elephant Exhibition

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Elephant Exhibition

خبر Elephant Exhibition از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه مطالعه نمایید.

بیشتر بخوانید »

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do – قسمت اول

فیلم خودآموز زبان انگلیسی How do you do - قسمت اول

فیلم خودآموز How do you do محصول سازمان ارتباطات آموزشی انتاریو کانادا (TVOntario) می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به مهاجران (افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند) در سال ۱۹۸۹ میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Artificial Blood

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Artificial Blood

خبر Artificial Blood از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه به همراه …

بیشتر بخوانید »

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار – خبر Acid Test

آموزش درک شنیداری زبان انگلیسی با اخبار - خبر Acid Test

خبر Acid Test از اخبار رسمی انگلیسی بریتانیایی است که به افزایش مهارت و درک شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شما می توانید فیلم این خبر را مشاهده و سپس متن آن را در ادامه به همراه …

بیشتر بخوانید »