سیستم های حمل و نقل فضایی

سیستم های حمل و نقل فضایی (STS) سیستم ها و معماری هایی هستند که محموله ها و انسان ها را به فضای بیرونی می رسانند. درباره شاتل های فضایی، موشک ها و سایر فضاپیماها بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا