تکنولوژی سبز

تکنولوژی سبز فناوری است که انرژی پاک تولید می کند. به ترمیم خسارات زیست محیطی کمک می کند یا راه حل هایی را برای روش های بی فایده ارائه می دهد.

دکمه بازگشت به بالا