دما یا درجه حرارت چیست؟

تبلیغات

دما یا درجه حرارت تعیین کننده میزان گرمی یک شئی است. هرچه دمای یک ماده بالاتر رود، جنب و جوش اتم های آن بیشتر می شود. دما و حرارت و یا گرما را با هم اشتباه نگیرید. گرما عبارت است از انرژی ذخیره شده در ارتعاشات اتم ها. گرمای داده شده به یک شئی، حالت یا دمای آن را تغییر می دهد.

بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، گرما تمایل دارد که از یک شئی با دمای بالا به شئی ای که دمای پایین تری دارد جریان یابد و عکس آن امکان پذیر نیست. پایین ترین دمای ممکن، صفر مطلق است که در آن اتم ها تمام انرژی ارتعاشی خود را از دست می دهند.

در دستگاه واحدهای SI، دما با واحد کلوین از مبنای صفر مطلق اندازه گیری می شود؛ اما برای اندازه گیری دما، از واحدهای درجه فارنهایت و درجه سانتیگراد نیز استفاده می کنند.

سه مقیاس اصلی برای دما وجود دارد. مقیاس فارنهایت یکی از این سه است که امروزه مقیاس سانتیگراد یا سلسیوس جایگزین آن شده است. دانشمندان از مقیاس کلوین استفاده می کنند. در اینجا نقاط انجماد و جوش آب در هر سه مقیاس مورد مقایسه قرار گرفته اند.

نقطه انجماد

نقطه جوش

۳۲ درجه فارنهایت

۲۱۲ درجه فارنهایت

۰ درجه سانتیگراد

۱۰۰ درجه سانتیگراد

۲۷۳ کلوین

۳۷۳ کلوین

منابع

مقاله علمی و آموزشی «دما یا درجه حرارت چیست؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری، ترجمه و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب Kingfisher Science Encyclopedia، تالیف Catherine Headlam ترجمه محمود سالک از نشر Kingfisher Books، منتشر شده در ۱۹۹۱ با شابک ۹۷۸۰۸۶۲۷۲۸۵۳۳ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه