هپارین

داروی هپارین سدیم برای درمان لخته‌های وریدهای عمقی به ویژه اندام تحتانی، درمان آنژین قلبی ناپایدار و درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی)، تشخیص و درمان انعقاد منتشر داخل عروقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا