گردباد

گردباد طوفانی با حرکت چرخشی و قدرتمند است که بر فراز دریای گرم به وجود می آید. گردبادها در آب هایی که نزدیک خط استوا هستند شکل می گیرند و سپس به سمت قطب شمال یا جنوب حرکت می کنند.

دکمه بازگشت به بالا