میخچه

میخچه یک ضایعه پوستی و نوعی واکنش طبیعی بدن برای حفاظت از خود است. میخچه ضایعه ای پینه ای شکل از پوست مرده است که معمولاً در سطوح نازک پوست مثل قسمت پشتی پنجه پا یا انگشتان پا ایجاد می شود و با درد و تورم همراه است.

این ضایعه زمانی به وجود می آید که فشار وارده بر پوست که می تواند ناشی از کفش نامناسب باشد، حالتی بیضوی یا شبیه بیضی در پوست ایجاد کند که مرکز آن کانون فشار است و به مرور زمان گسترده می شود. اگر تحریک بطور مستمر روی بافت های تولید کننده میخچه ادامه یابد، حتی پس از حذف آن، پوست مجدداً تولید میخچه می کند.

معمولاً خانم ها به دلیل پوشیدن کفش های نوک تیز و پاشنه بلند و تحت فشار قرار گرفتن پاها و انگشتان بیشتر به این ضایعه مبتلا می شوند.

دکمه بازگشت به بالا