فریتز هابر

فریتز هابر (Fritz Haber) شیمیدانان آلمانی و مبتکر تولید صنعتی آمونیاک به روش فرآیند هابر است و برای این ابداع، همراه کارل بوش برنده جایزه نوبل شیمی 1918 میلادی شد.

هابر مطالعاتی در خصوص امکان ترکیب نیتروژن و هیدروژن، تحت فشار زیاد با استفاده از آهن به عنوان واکنش بار به منظور تولید آمونیاک به عمل آورد که بسیار کارآمد بود. هابر برای تهیه گاز آمونیاک، نیتروژن را از تقطیر جز به جز هوا بدست آورد. زیرا بیش از 70 درصد حجم هوا را این گاز تشکیل داده است. هابر گاز هیدروژن را از اثر بخار آب داغ بر زغال کک بدست آورد. به این وسیله او برای اولین بار گاز آمونیاک را در شرایط آزمایشگاهی با بازده زیاد تولید کرد.

فریتز (فریتس) هابر مسئول جنگ شیمیایی ارتش آلمان در جنگ جهانی اول نیز بود. او بعدها پدر جنگ شیمیایی در جهان خوانده می شد.

دکمه بازگشت به بالا