دیود

دیود یکی از اجزا یا قطعات الکترونیکی است که جریان الکتریکی از یک سو یا جهت در آن جاری می شود. به همین دلیل می توان از دیود برای تبدیل جریان متناوب (که ابتدا در یک سو و سپس در سوی دیگر جریان می یابد) به جریان مستقیم یا یکسو، استفاده کرد. این عمل را یکسوسازی می نامند.

در دستگاه های الکتریکی قابل حمل نظیر رادیو یا ضبط صوت، این خاصیت را بکار می گیرند تا دستگاه بتواند هم با باتری (D.C) و هم با برق (A.C) کار کند.

دکمه بازگشت به بالا