منظور از درون پاشی چیست؟

درون پاشی عبارت است از هجوم ناگهانی یک ماده به درون و به انفجار شباهت دارد، با این تفاوت که ماده به جای حرکت به بیرون، به سمت درون می رود. عامل درون پاشی فشاری است که از بیرون اشیاء را به یک فضای تهی می راند. اشیای بسیار بزرگ نظیر ستاره ها می توانند دچار درون پاشی شوند، زیرا نیروی گرانش یا جاذبه هر چیز را به سمت قسمت های دیگر می کشد. درون پاشی باعث تولید ماده ای بسیار چگال در مرکز ستاره می شود که می تواند به صورت یک ستاره نوترونی یا سیاهچاله درآید.

تمام نیروی درون پاشی به سمت داخل مرکز جسم هدایت می شود. در انواع خاصی از مواد منفجره نظامی از این اصل استفاده می کنند. یک انفجار کوچک باعث به وجود آمدن خلاء می شود که درون پاشی حاصل از آن، بسیار مخرب تر از انفجار اولیه است.

منابع

  1. کتاب Kingfisher Science Encyclopedia. تالیف Catherine Headlam. ترجمه محمود سالک. نشر Kingfisher Books. سال 1991.
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا