زیست شناسی سلولی و میکروسکوپی

زیست شناسی سلولی و میکروسکوپی به دانشمندان اجازه می دهد تا سلول ها و میکروارگانیسم ها را مطالعه کنند. زیست شناسی سلولی مطالعه سلول ها از جمله ساختار و عملکرد آنها است. میکروبیولوژی مطالعه میکروارگانیسم هایی است که شامل جلبک ها، باکتری ها و ویروس ها می شود.

دکمه بازگشت به بالا