ابزارهای هواشناسی

هواشناسی علم پیچیده ای است که برای مطالعه جو به ابزارهای پیچیده ای نیاز دارد. این ابزارها به دانشمندان کمک می کنند تا ماهیت غیرقابل پیش بینی آب و هوا را درک کنند.

دکمه بازگشت به بالا