علم سبز

علم سبز کاربرد تفکر سازگار با محیط زیست در رشته های علمی است. در مورد گرم شدن کره زمین، آلودگی و سایر تاثیرات بر طبیعت و کره زمین بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا