مهندسی سازه

ساختمان ها و سازه ها برنامه ریزی دقیقی دارند تا اطمینان حاصل شود که به هیچ وجه فرو نمی ریزند یا خراب نمی شوند. مهندسان سازه روشی را که در آن ساختمان ها بارها را تحمل می کنند، تجزیه و تحلیل و مطالعه می کنند.

دکمه بازگشت به بالا