پارک های ملی

پارک ملی اصطلاحی است که برای نشان دادن منطقه اختصاصی از زمین متعلق به دولت استفاده می شود. تمام پارک ها را کاوش کنید و در مورد مناظر طبیعی و ارزش های تاریخی آنها بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا