کتاب برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE

کتاب برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE

۴۰.۰۰۰تومان

نویسنده: محسن لاسمی
انتشارات: نظری
نوبت چاپ: دوم – 1394
شابک: 0-397-289-600-978
قطع کتاب: وزیری – گالینگور
تعداد صفحات: 600 صفحه

توضیحات محصول

کتاب برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE رویکردی نو در توانمندسازی سازمان با بهره برداری از ابزارهای نوین برنامه ریزی و توسعه بهبود عملکرد می باشد. ابزارهایی که به عنوان الگوی بنیادی نقشه راه تحول در سازمان ضمن ایجاد یک رویکرد منطقی ارزیابی، تحلیل و مهندسی عملکرد فرد، تیم و سازمان از توانایی بالای ایجاد زیر ساخت مناسب برای پیاده سازی سایر مدل های توانمندسازی سازمانی برخوردار می باشد.

در این کتاب با بررسی روابط موجود در بین یک ابزار زیر ساختی در ترسیم نقشه راه تحول با قابلیت بالای برقراری ارتباط با سایر مدل های توانمندسازی سازمانی، مخاطبین با ویژگی های ترسیم نقشه راه تحول در سازمان به شیوه ای نوین و کاربردی آشنا می شوند. شیوه ای که در آن بر بهره برداری از سه الگوی بنیادی، عملیاتی و تکمیلی ترسیم و اجرای برنامه معماری راهبردی تحول در سازمان تاکید دارد. در این مسیر با توجه به نتایج تحقیقات به عمل آمده و با اشاره به یک نمونه کاربردی در قالب یک نسخه بومی (یکی از صنعت های ایران) مخاطبان با ویژگی های ترسیم الگو و پیاده سازی این مدل در سازمان آشنا می شوند.

کتاب برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE با رویکرد بهره برداری از جدیدترین شیوه های موجود در نظام برنامه ریزی استراتژیک در سازمان و ترسیم برنامه های توسعه در کالبد توسعه فردی، توسعه بخشی و توسعه سازمانی به ابزاری اشاره می کند که قابلیت های بالای توسعه زیر ساخت ها در بهره برداری از سامانه های هوشمند تعالی سازمانی از نقشی تاثیرگذار در الگوی بنیادی نقشه راه تحول در سازمان برخوردار می باشد.

برای مشاهده سرفصل های کتاب اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سرفصل های کتاب اینجا کلیک کنید.

بخش اول: مبانی و مفاهیم مدیریت راهبردی (استراتژیک)

فصل یک: تدوین سیاست های برنامه پنج ساله و چشم انداز سازمان
مفهوم استراتژی (راهبرد)
تفکر راهبردی (استراتژیک)
برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)
فلسفه برنامه ریزی راهبردی
تعریف برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)
محورهای مورد نظر در برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) سازمان
توسعه فرصت راهبردی
راهکارهای بهبود برنامه ریزی راهبردی
تعریف مدل طرح تجاری در سازمان
تدوین سیاست های برنامه پنج ساله و چشم انداز سازمان
الزامات اجرایی در ترسیم اهداف کلان برنامه پنج ساله و چشم انداز سازمان
پایش و ارزیابی برنامه های راهبردی سازمان
مدل توزیع آبشاری اهداف به برنامه ها در سازمان

فصل دو: برنامه های راهبردی (استراتژیک)
ترسیم چشم انداز سازمان
تدوین بیانیه ماموریت سازمان
تدوین ارزش های محوری سازمان
تدوین استراتژی ها (راهبردها)، اهداف کلی و اهداف عینی سازمان
تعیین مراحل پایش برنامه پنج ساله و چشم انداز سازمان
ساختار شکلی فرآیندها در برنامه ریزی راهبردی
عوامل موثر در طراحی ساختار شکلی برنامه ریزی راهبردی استراتژیک
تصمیم گیری استراتژیک
تنظیم جهت گیری های استراتژیک

بخش دوم: مدیریت عملکرد فرد، تیم و سازمان

فصل یک: مدیریت عملکرد فرد، تیم و سازمان
مفهوم مدیریت عملکرد
رویکرد مدیریت عملکرد
وجوه تمایز مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
امتیازات اجرای برنامه مدیریت عملکرد
اصول مدیریت عملکرد
رویکردهای نوین مدیریت عملکرد
برنامه ریزی عملکرد
تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد
ویژگی های اهداف مناسب
پایش و اندازه گیری عملکرد
انجام بازنگری ها و بهبود عملکرد
بازخورد، مشاوره و مربی گری عملکرد
مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت عملکرد تیم
مدیریت عملکرد فردی (برنامه ریزی و توسعه فردی)

فصل دو: مدیریت عملکرد ORISE
رویکرد مدیریت عملکرد ORISE
تعیین ماموریت و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
استقرار نظام یکپارچه سنجش عملکرد
استقرار نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد
استقرار نظام جمع آوری داده های عملکرد
استقرار نظام تحلیل، بررسی و گزارش دهی داده های عملکرد
استقرار نظام استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان

بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE

فصل یک: برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE
ساختار شکلی برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE
نقش زیر ساختی مدل در داده کاوی و هوش تجاری
نقش زیر ساختی مدل در مهندسی خلاقیت
نقش زیر ساختی مدل در برنامه ریزی جانشینی
نقش زیر ساختی مدل در سیستم نوین توزیع پاداش انگیزش
نقش زیر ساختی مدل در طراحی و ایجاد کلینیک های حل مسئله
نقش زیر ساختی مدل در طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان
نقش زیر ساختی مدل در برنامه مدیریت دانش و اطلاعات
نقش مدل در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
جایگاه مدل در سطح جامعه جهانی

فصل دوم: گام های اجرایی برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE
گام اول: تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد
محورهای مورد بررسی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک
محورهای مورد بررسی در پروژه مدیریت عملکرد
مراحل اجرای تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد
تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک با رویکرد تنظیم جهت گیری های استراتژیک
طرح ریزی و ترسیم شاخص های کلیدی عملکرد
شاخص های کلیدی عملکرد
شاخص های عملکرد در ارتباط با کیفیت
شاخص های عملکرد در ارتباط با زمان
شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه
شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری
شاخص های تخصصی عملکرد
شاخص های فصل مشترک عملکرد
طرح ریزی و ترسیم جدول مکانیزم پایش و اندازه گیری عملکرد
طرح ریزی و ترسیم مدل توزیع آبشاری اهداف به برنامه ها
گام دوم: برنامه ریزی عملکرد فرد، تیم و سازمان
فرم شناسنامه الکترونیکی عملکرد کارکنان
اطلاعات تخصصی مورد نظر در فرم شناسنامه عملکرد
گام سوم: ارزیابی و سنجش هماهنگ عملکرد فرد، تیم و سازمان
مولفه های اصلی ثبت اطلاعات در فرم ارزیابی و سنجش عملکرد کارکنان در حوزه انتظارات عملکردی
شاخص های اندازه گیری عملکرد
نظریه ارزیاب یک
نظریه ارزیاب دو
نظریه مسئول ارزیابی سازمان
معادلات محاسباتی نرم افزار در ایجاد سیستم ارزیابی عددی و تبدیل داده های کیفی به عوامل عددی
مولفه های اصلی ثبت اطلاعات در فرم ارزیابی و سنجش عملکرد کارکنان در حوزه انتظارات رفتاری
فرم کارنامه الکترونیکی (صفحه نمایش عملکرد کارکنان)
گام چهارم: پالایش و پردازش اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
اطلاعات قابل استخراج از تحلیل ریز عامل های عملکرد بخشی در سازمان
اطلاعات قابل استخراج از تحلیل ریز عامل های عملکرد در برنامه ریزی و بودجه
اطلاعات قابل استخراج از تحلیل ریز عامل های عملکرد در حوزه آموزش
اطلاعات قابل استخراج از تحلیل ریز عامل های عملکرد در فعالیت پروژه ای
پالایش اطلاعات عملکرد کارکنان با رویکرد اجرا در برنامه زمان بندی
گام پنجم: طراحی و ایجاد بانک جامع اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
ویژگی های نسخه الکترونیکی بانک جامع اطلاعات عملکرد در سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با بانک استعدادهای سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با مرکز برنامه ریزی شغلی کارکنان در سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با بانک ایده های سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با بانک اطلاعات جانشینان سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با مرکز برنامه ریزی و توزیع پاداش انگیزش سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با مخازن دانش سازمان
ماتریس ارتباطی بانک جامع اطلاعات عملکرد با بانک ابداعات فردی در سازمان
گام ششم: تجزیه و تحلیل اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
هدف از تحلیل و بررسی داده ها
ساختار شکلی تجزیه و تحلیل داده های عملکرد
مصادیق فرصت در حوزه عملکرد فردی
مصادیق تهدید در حوزه عملکرد فردی
مصادیق فرصت در حوزه عملکرد بخشی
مصادیق تهدید در حوزه عملکرد بخشی
مصادیق فرصت در حوزه عملکرد سازمانی
مصادیق تهدید در حوزه عملکرد سازمانی
گام هفتم: برنامه ریزی و توسعه بهبود عملکرد فرد، تیم و سازمان
استفاده از اطلاعات عملکرد در جهت توسعه بهبود عملکرد
ترازیابی
مهندسی مجدد

بخش چهارم: برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE و ترسیم نقشه راه تحول در سازمان
تعریف نقشه راه تحول در سازمان
نقش توانمندسازهای سازمانی در ترسیم نقشه راه تحول سازمان
نقشه راه تحول و الگوهای اجرایی
الگوی بنیادی (زیر ساختی) نقشه راه تحول
الگوی عملیاتی نقشه راه تحول
الگوی تکمیلی نقشه راه تحول
نقش برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE در الگوی بنیادی نقشه راه تحول

بخش پنجم: مراحل و نحوه استقرار سامانه جامع برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE
ساختار شکلی فرآیندهای اجرایی در مدل
سامانه برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE در صنعت بانکداری (رویکرد نمونه)
رویکردهای تخصصی تعیین سطوح در برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE
سطح یک تخصصی: تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد
سطح دو تخصصی: برنامه ریزی عملکرد کارکنان
سطح سه تخصصی: ارزیابی و سنجش هماهنگ (یکپارچه) عملکرد کارکنان
سطح چهار تخصصی: پالایش و دسته بندی ریز عامل های تحلیلی عملکرد
سطح پنج تخصصی: طراحی و ایجاد بانک جامع اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
سطح شش تخصصی: تجزیه و تحلیل اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
سطح هفت تخصصی: برنامه ریزی و توسعه بهبود عملکرد فرد، تیم و سازمان
برنامه استقرار سامانه برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE در سازمان
گام اول: شناخت و آسیب شناسی وضعیت موجود سازمان
گام دوم: طراحی ساختار تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد
گام سوم: برنامه ریزی عملکرد فرد، تیم و سازمان
گام چهارم: ارزیابی و سنجش عملکرد فرد، تیم و سازمان
گام پنجم: پالایش و پردازش ریز عامل های تحلیلی عملکرد
گام ششم: طراحی و ایجاد بانک جامع اطلاعات عملکرد
گام هفتم: تجزیه و تحلیل اطلاعات عملکرد فرد، تیم و سازمان
گام هشتم: برنامه ریزی و توسعه بهبود عملکرد فرد، تیم و سازمان

بخش ششم: سامانه جامع برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE در یک جامعه نمونه (صنعت بانکداری)
فصل یک: تحلیل فاصله سیستم بانکی با رویکردهای تحول در جامعه جهانی و نقش زیر ساختی مدل
گام اول: ارزیابی وضعیت موجود در سیستم بانکی در مقایسه با رویکردهای تحول در جامعه جهانی
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین برنامه ریزی استراتژیک
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین مدیریت عملکرد (ارزیابی و تحلیل استراتژیک عملکرد)
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین مهندسی عملکرد شعب و ستاد سیستم بانکی
صنعت بانکداری و ارزیابی و سنجش مهارت های فردی کارکنان در شعب و ستاد
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین مهندسی خلاقیت کارکنان در سیستم بانکی
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین توزیع پاداش انگیزش (کارانه شغلی) در سیستم بانکی
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین داده کاوی و هوش تجاری
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین برقراری ارتباط با مشتریان
صنعت بانکداری و رویکردهای نوین برنامه ریزی و توسعه دانش در سازمان

فصل دوم: آموزش و نقش آن در توسعه فعالیت های دانش بنیان در صنعت بانکداری
گام دوم: رویکردهای تحول در نظام آموزشی سیستم بانکی و نقش مدل در توسعه نظام آموزشی سازمان
نقش بنیادی مدل در ترسیم الگوی برنامه ریزی و توسعه ظرفیت های آموزشی در مطالعات نظری
نقش بنیادی مدل در ترسیم الگوی برنامه ریزی و توسعه ظرفیت های آموزشی در مطالعات کاربردی
نقش بنیادی مدل در تحلیل و تمرکز بر جایگاه فراگیران در نظام آموزشی
نقش بنیادی مدل در تمرکز و مهندسی خلاقیت فراگیران در نظام آموزشی
نقش تحلیلی مدل در تمرکز بر نقش محیط آموزشی در بهبود عملکرد نظام آموزشی در سیستم بانکی
نقش تحلیلی مدل در تمرکز بر ارتقای سطح کیفیت برنامه های آموزشی
نقش بنیادی مدل در برنامه ریزی آموزشی مدیران و روسای شعب به شیوه یادگیری مستقیم
نقش تحلیلی مدل در برنامه ریزی آموزشی مدیران و روسای شعب به شیوه یادگیری اجتماعی
نقش تحلیلی مدل در برنامه ریزی آموزشی مدیران و روسای شعب به شیوه یادگیری حین کار
بررسی نقش بنیادی در بهبود عملکرد آموزشی نظام بانکی

فصل سه: برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در طراحی الگوی توسعه در صنعت بانکداری
گام سوم: رویکردهای تحول در حوزه مطالعات راهبردی و نقش بنیادی مدل در ترسیم الگو
طرح ریزی استراتژیک در حوزه مطالعات تجاری و ترسیم نقشه راه سازمان
طرح ریزی و تدوین مدل طرح تجاری سازمان در افق چشم انداز
طرح ریزی استراتژیک در حوزه مطالعات اقتصادی و توسعه بازار در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه مطالعات تطبیقی سازمان در سطح فرا ملی و بین الملل
طرح ریزی استراتژیک در حوزه مطالعات بازار و تحلیل کسب و کار در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه تولید، معماری و غنی سازی اطلاعات در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه برنامه ریزی، تدوین بودجه و ارزیابی استراتژیک عملکرد شرکت ها
طرح ریزی استراتژیک در حوزه بهره برداری از سیستم های الکترونیک پرداخت در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه جذب منابع (سپرده، کارمزد و…) در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه اعطای تسهیلات به مشتریان در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک در حوزه وصول مطالبات در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه سیستم های پرداخت الکترونیک در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه مبادلات الکترونیک در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه و تجهیز ابزارهای پرداخت الکترونیک
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه پایگاه های اطلاعاتی داده در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه فعالیت های سیستم بانکی در بانکداری اختصاصی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه فعالیت های سیستم بانکی در بانکداری شرکتی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد درجه بندی (رتبه بندی) شعب در سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه های سیستم بانکی
طرح ریزی استراتژیک با رویکرد توسعه و بهبود عملکرد سرمایه انسانی در سیستم بانکی
طراحی و ترسیم جداول مکانیزم پایش و اندازه گیری عملکرد در سیستم بانکی
طراحی و ایجاد بانک های اطلاعاتی اهداف، برنامه ها و اقدامات در سیستم بانکی
طرح ریزی مدل تعیین ماموریت و اهداف استراتژیک عملکرد در سیستم بانکی

مراجع

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

اطلاعات بیشتر

وزن 920 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ORISE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *