فرم تماس با یو سی

لطفاً قبل از ارسال پیام، بخش سوالات متداول یو سی را مطالعه نمایید. بسیاری از سوال های شما در این بخش پاسخ داده شده اند.

لطفاً توجه داشته باشید به دلیل ازدیاد پیام های ارسالی، از رسیدگی به پیام هایی که برای آنها هزینه رسیدگی پرداخت نشده است، خودداری می شود. همچنین لازم به ذکر است که هزینه پرداختی صرفاً برای بررسی و رسیدگی به پیام ارسالی می باشد و تعهد و مسئولیتی برای یو سی به وجود نمی آورد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, pdf, doc, docx, jpg, gif, png.
  • قیمت: ۱,۰۰۰ تومان