عناصر شیمیایی

عناصر شیمیایی موادی هستند که تنها از یک نوع اتم تشکیل شده اند و نمی توان آنها را بیشتر تجزیه کرد. عناصر شیمیایی ساده ترین اشکال ماده هستند و به هر یک عدد اتمی خاصی اختصاص داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا