بدنسازی

اشتباهات رایج در حرکت Swing با کتل بل

اشتباهات رایج در حرکت Swing با کتل بل

حرکات Swing با کتل بل یکی از پُرکاربردترین حرکات تمرینی است که در تمرینات نوین، مربیان بسیاری از آن استفاده می کنند. اما از آنجایی که حرکت به صورت پرتابی و انفجاری انجام می شود، اشتباهات رایجی در اجرای آن ...

بیشتر بخوانید »