ورزش

اشتباهات رایج در حرکت Swing با کتل بل

اشتباهات رایج در حرکت Swing با کتل بل

حرکات Swing با کتل بل یکی از پُرکاربردترین حرکات تمرینی است که در تمرینات نوین، مربیان بسیاری از آن استفاده می کنند. اما از آنجایی که حرکت به صورت پرتابی و انفجاری انجام می شود، اشتباهات رایجی در اجرای آن ...

بیشتر بخوانید »

نقاط حساس بدن در دفاع شخصی

نقاط حساس بدن در دفاع شخصی

انسان یک موجود آسیب پذیر است؛ به بدن عضلانی یک بدنساز نگاه نکنید، همین بدن به راحتی می تواند تحت تاثیر ضرباتی، سریعاً زمین گیر شود. به عبارتی در بدن نقاطی وجود دارند که حفاظی نداشته و به راحتی آسیب ...

بیشتر بخوانید »